آموزش زیرزمینی

شبکه مکاتب اجتماعی دختران در افغانستان (دریچه) در واکنش به ممنوعیت تحصیل و کار زنان توسط طالبان پدید آمد. دریچه یک سازمان  غیر انتفاعی مستقل است که هدف آن آموزش دختران در افغانستان از طریق مکاتب اجتماعی است که به مکاتب زیرزمینی نیز شهرت دارد.

جمعی از معلمان زن که در افغانستان زندگی می‌کنند و حضرت وهریز که در تبعید است؛ اقدام به تأسیس این مکاتب نموده‌اند. مدیر و معلمان مکاتب ما متعهد به ایجاد یک محیط یادگیری حمایتی و جذاب هستند که در آن دانش‌آموزان بتوانند توانایی‌های فکری و خلاق خود را توسعه دهند.

دانش‌آموز
0
معلم واجد شرایط
0
مکتب
0
ولایت
0

برنامه‌های آموزشی دریچه

مکاتب زیرزمینی

مکاتب زیرزمینی ما در ده ولایتی که شبکه فعال است، صنف‌های حضوری منظم ارائه می‌دهند.

عکاسی

صنف آنلاین عکاسی برای آموزش مهارت‌های پایه برای علاقمندان به عکاسی است.

مبانی ادبیات

دریچه مهارت های فشرده ادبیات را برای بهبود مهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان ارائه می‌دهد.

صنف آموزش اندیشیدن

صنف‌های آموزش اندیشیدن آنلاین برای توسعه مهارت های تحلیلی دانش آموزان طراحی شده است.

صنف‌های زبان فارسی

این صنف ها برای کودکانی ایجاد شده که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. هدف از ایجاد این صنف ها حفظ پیوند کودکان و نوجوانان با ریشه‌های فرهنگی آنهاست و نیز تلاشی است برای این که کودکان و نوجوانان افغانستان در خارج از کشور بتوانند مناسبات معمول‌شان را با پدرکلان، مادرکلان، خاله‌ها، عمه‌ها، ماماها، کاکاها و خویشاوندان نزدیک شان حفظ کنند.

قصه‌گویی برای تغییر

دوره قصه گویی دانش آموزان را قادر می‌سازد تا داستان‌های خود را برای تغییر اجتماعی بیان کنند.

صنف‌های ریاضی

مقدمات نجوم

در این صنف آن لاین، شاگردان یاد می‌گیرند که هستی خیلی بزرگتر است از کشور و حتا زمینی که آنها زندگی می‌کنند. شاگردان در این صنف با سیارهٔ زمین، منظومهٔ شمسی، کهکشان راه شیری و آخرین فهم بشر از چگونگی کاینات آشنا می‌شوند.